Magyar
+36 (1) 439-2330
info@family-center.hu
Jogi nyilatkozat

Általános tájékoztatás

 

A www.family-center.hu weboldalt (a továbbiakban: weboldal) a Real Management Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti.

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

 

1. Szerzői jogok

 

A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak, felhasználásukra csak az Üzemeltető engedélyét követően van lehetőség.

A weboldalon hivatkozott külső linkek tekintetében az adott oldalon rögzített feltételek az irányadóak.

Az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának részeit vagy egészét bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

 

2. Védjegyek

 

Minden, az Üzemeltető weboldalán használt a Family Centerre vonatkozó védjegy (márkanév, logo, stb.) az ingatlanfejlesztő Magnum Hungaria tulajdonában áll.

A partnerek / bérlők weboldalon megjelenő védjegye az adott partner / bérlő hozzájárulásával szerepel a weboldalon.

A védjegyek felhasználására kizárólag a védjegy jog tulajdonosa jogosult.

 

3. A weboldal tartalma

 

A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk aktualitására, pontosságára, teljességére az Üzemeltető nem vállal garanciát. Eleve kizártak azok az Üzemeltetővel szemben támasztott anyagi vagy eszmei kárra vonatkozó szavatossági igények, melyek az adott információk felhasználása vagy fel nem használása ill. hibás vagy nem teljeskörű információk felhasználása miatt keletkeznek, amennyiben az Üzemeltetőnek bizonyíthatóan felróható mulasztás esete nem áll fenn.

 

A tartalmak ezen kívül nem képviselnek szerződéses ajánlatot.

Az Üzemeltető kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a teljes oldalt vagy az oldalak egy részét külön bejelentés nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje vagy a megjelenést ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse. Az Üzemeltető nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az Üzemeltető kifejezetten kizárja.

 

Az Üzemeltető nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Az Üzemeltető nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

Az Üzemeltető kiemeli, hogy az oldal egyes részei harmadik személy által készített tartalmakon és információkon alapulnak.

 

4. Kapcsolódó honlapok

 

A weboldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (linkek, hivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz a Family Center weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért.

 

5. Felhasználói feltételek

 

A weboldalt megtekintő felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására – azaz on-line hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására - jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

A felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisában történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

 

Az Üzemeltető törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget.

A weboldal kép galériájában a Family Center rendezvényeiről készült fotókat/videókat tölt fel. A feltöltött képek /videók készítéséhez illetve weboldalon való közzétételéhez – minthogy azok nyilvános közszereplés alkalmával készült felvételek - a szereplők engedélye vagy hozzájárulása nem szükséges.

 

6. Jogkövetkezmények

 

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az Üzemeltető haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi, és büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az erre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

7. A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása

 

Az Üzemeltető fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.

Újdonságaink
Üzleteink
Az ország egész területén! Mutasd